Trực thăng thả hàng cứu trợ cho địa phương bị cô lập ở tỉnh Quảng Trị

Lên top