Sạt lở ở Quảng Trị: Những tiếng kẻng báo động dưới chân đồi Tạc

Người thân của 1 quân nhân gặp nạn bàng hoàng, đau khổ. Ảnh: Hưng Thơ.
Người thân của 1 quân nhân gặp nạn bàng hoàng, đau khổ. Ảnh: Hưng Thơ.
Người thân của 1 quân nhân gặp nạn bàng hoàng, đau khổ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top