Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Những người đàn bà cưỡi sóng vươn khơi

Những chiếc tàu cập bến với đầy cá tôm.
Những chiếc tàu cập bến với đầy cá tôm.