Cù Lao Chàm - Nơi ngư dân làm bảo tồn

Những vịnh biển xanh ngắt níu chân du khách ở Cù Lao Chàm.
Những vịnh biển xanh ngắt níu chân du khách ở Cù Lao Chàm.
Những vịnh biển xanh ngắt níu chân du khách ở Cù Lao Chàm.
Lên top