Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Những bất ổn tại chung cư HUD3 Tower

Cư dân chung cư HUD3 Tower tố Ban quản trị tòa nhà thiếu minh bạch trong vấn đề tài chính. Ảnh: PV
Cư dân chung cư HUD3 Tower tố Ban quản trị tòa nhà thiếu minh bạch trong vấn đề tài chính. Ảnh: PV