Những bất ổn tại chung cư HUD3 Tower

Cư dân chung cư HUD3 Tower tố Ban quản trị tòa nhà thiếu minh bạch trong vấn đề tài chính. Ảnh: PV
Cư dân chung cư HUD3 Tower tố Ban quản trị tòa nhà thiếu minh bạch trong vấn đề tài chính. Ảnh: PV