Nhóm thanh niên chặn xe “xin” tiền rồi livestream: Hệ quả xấu của thói "sống ảo"

Nhiều bạn đọc cho rằng nhóm thanh niên tay cầm hung khí chặn ôtô lấy tiền chỉ để "sống ảo". Ảnh: Công an cung cấp.
Nhiều bạn đọc cho rằng nhóm thanh niên tay cầm hung khí chặn ôtô lấy tiền chỉ để "sống ảo". Ảnh: Công an cung cấp.
Nhiều bạn đọc cho rằng nhóm thanh niên tay cầm hung khí chặn ôtô lấy tiền chỉ để "sống ảo". Ảnh: Công an cung cấp.