Nhóm "trẻ trâu" mang kiếm "xin đểu" tiền trên cao tốc khai gì với công an?