Nhà dân lại bị ngập úng do thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Ngôi nhà của Võ Văn Đăng (thôn Nam Hiếu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) bị ngập do nước mưa không thoát được. Ảnh: Hưng Thơ.
Ngôi nhà của Võ Văn Đăng (thôn Nam Hiếu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) bị ngập do nước mưa không thoát được. Ảnh: Hưng Thơ.
Ngôi nhà của Võ Văn Đăng (thôn Nam Hiếu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) bị ngập do nước mưa không thoát được. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top