Quảng Trị kiến nghị bổ sung cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo giai đoạn 2021-2025

Lưu lượng xe ôtô tải lưu thông qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo tăng cao gây nên tình trạng quá tải trên Quốc lộ 9. Ảnh: Hưng Thơ.
Lưu lượng xe ôtô tải lưu thông qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo tăng cao gây nên tình trạng quá tải trên Quốc lộ 9. Ảnh: Hưng Thơ.
Lưu lượng xe ôtô tải lưu thông qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo tăng cao gây nên tình trạng quá tải trên Quốc lộ 9. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top