Người dân Đà Nẵng phấn khởi khi được đổi món ăn sáng

Người dân Đà Nẵng phấn khởi khi được đổi món ăn sáng. Ảnh: TT
Người dân Đà Nẵng phấn khởi khi được đổi món ăn sáng. Ảnh: TT
Người dân Đà Nẵng phấn khởi khi được đổi món ăn sáng. Ảnh: TT
Lên top