Mức phạt lớn nhất cho người chửi học viên là danh dự và uy tín

Cô giáo Kim Tuyến
Cô giáo Kim Tuyến