Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Mức phạt lớn nhất cho người chửi học viên là danh dự và uy tín

Cô giáo Kim Tuyến
Cô giáo Kim Tuyến