Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cô giáo chửi học viên là “óc lợn”: Những ai chửi tôi hãy tiếp tục chửi tiếp