Điều tra theo thư bạn đọc:

Một “lời hứa” và 7 năm mòn mỏi chờ bồi thường

Mặc dù chưa nhận được tiền bồi thường nhưng chủ đầu tư ngang nhiên san lấp, cho thuê. Ảnh: T.H
Mặc dù chưa nhận được tiền bồi thường nhưng chủ đầu tư ngang nhiên san lấp, cho thuê. Ảnh: T.H