Một kỳ thi của con, mười kỳ thi của cha

Đừng để kỳ vọng trở thành áp lực nặng nề cho con.
Đừng để kỳ vọng trở thành áp lực nặng nề cho con.
Đừng để kỳ vọng trở thành áp lực nặng nề cho con.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM