Giải pháp nào cho hơn 20.000 thí sinh trượt lớp 10 công lập TPHCM?