May mà không có kiểu trả đũa "trò bị đánh đâu, cô bị đánh đó"

Trường Tiểu học Bình Chánh nơi từng xảy ra vụ "cô giáo quỳ".
Trường Tiểu học Bình Chánh nơi từng xảy ra vụ "cô giáo quỳ".
Trường Tiểu học Bình Chánh nơi từng xảy ra vụ "cô giáo quỳ".

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top