Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lấn chiếm vỉa hè làm “của riêng” tại phường Đồng Xuân