Không chấp nhận thu hồi đất để phân lô bán nền, bị xã cắt danh hiệu “Gia đình văn hóa”

Bà Phạm Thị Mày, vợ liệt sỹ, hiện đang ngồi xe lăn cũng bị cưỡng chế thu hồi đất để phân lô bán nền. Ảnh: Quang Đại
Bà Phạm Thị Mày, vợ liệt sỹ, hiện đang ngồi xe lăn cũng bị cưỡng chế thu hồi đất để phân lô bán nền. Ảnh: Quang Đại
Bà Phạm Thị Mày, vợ liệt sỹ, hiện đang ngồi xe lăn cũng bị cưỡng chế thu hồi đất để phân lô bán nền. Ảnh: Quang Đại