Hơi thở cuộc sống theo giáo viên vào bài giảng

Hoạt động trải nghiệm kỹ năng sống tại trường Tiểu học Cương Gián 2, Nghi Xuân-Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu: PDN
Hoạt động trải nghiệm kỹ năng sống tại trường Tiểu học Cương Gián 2, Nghi Xuân-Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu: PDN
Hoạt động trải nghiệm kỹ năng sống tại trường Tiểu học Cương Gián 2, Nghi Xuân-Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu: PDN
Lên top