Đà Nẵng: Hơn 8.000 học sinh và giáo viên còn mắc kẹt ở 55 tỉnh thành

Đà Nẵng hiện có hơn 8.000 học sinh và giáo viên bị mắc kẹt ở 55 tỉnh thành, phải hoc qua mạng. Ảnh: Tường Minh
Đà Nẵng hiện có hơn 8.000 học sinh và giáo viên bị mắc kẹt ở 55 tỉnh thành, phải hoc qua mạng. Ảnh: Tường Minh
Đà Nẵng hiện có hơn 8.000 học sinh và giáo viên bị mắc kẹt ở 55 tỉnh thành, phải hoc qua mạng. Ảnh: Tường Minh
Lên top