Hải Phòng: Cả gia đình chủ hụi “bốc hơi” cùng hàng chục tỉ đồng

Người dân kéo đến nhà bà Hoàng Thị Phượng, bức xúc kể sự việc bị lừa tiền chơi hụi hàng chục tỉ đồng. Ảnh ĐL
Người dân kéo đến nhà bà Hoàng Thị Phượng, bức xúc kể sự việc bị lừa tiền chơi hụi hàng chục tỉ đồng. Ảnh ĐL
Người dân kéo đến nhà bà Hoàng Thị Phượng, bức xúc kể sự việc bị lừa tiền chơi hụi hàng chục tỉ đồng. Ảnh ĐL
Lên top