LĐLĐ TP Hải Phòng: Tiếp tục giải pháp hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng COVID-19

Bà Bùi Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hải Phòng chủ trì hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6. Ảnh Mai Dung
Bà Bùi Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hải Phòng chủ trì hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6. Ảnh Mai Dung
Bà Bùi Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hải Phòng chủ trì hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6. Ảnh Mai Dung
Lên top