Hà Nội - Thành phố vì hòa bình: Ấn tượng nhất là sự hiếu khách

Du khách du lịch bằng xe xích lô quanh khu vực bờ hồ. Ảnh Trần Vương.
Du khách du lịch bằng xe xích lô quanh khu vực bờ hồ. Ảnh Trần Vương.
Du khách du lịch bằng xe xích lô quanh khu vực bờ hồ. Ảnh Trần Vương.
Lên top