Miễn phí du lịch cho PV quốc tế tác nghiệp thượng đỉnh Mỹ Triều

Nhiều phóng viên quốc tế đang tác nghiệp tại Việt Nam. Ảnh: Sơn Tùng
Nhiều phóng viên quốc tế đang tác nghiệp tại Việt Nam. Ảnh: Sơn Tùng
Nhiều phóng viên quốc tế đang tác nghiệp tại Việt Nam. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top