Giao thông công cộng liệu có phát triển khi còn xuất hiện thói côn đồ?

Theo nhiều bạn đọc, để phát triển giao thông công cộng thì hành khách cần có ý thức tuân thủ nội quy, quy định trên xe buýt. Ảnh: Huyền Thanh
Theo nhiều bạn đọc, để phát triển giao thông công cộng thì hành khách cần có ý thức tuân thủ nội quy, quy định trên xe buýt. Ảnh: Huyền Thanh
Theo nhiều bạn đọc, để phát triển giao thông công cộng thì hành khách cần có ý thức tuân thủ nội quy, quy định trên xe buýt. Ảnh: Huyền Thanh
Lên top