"Đứng nhìn" đấu giá mũ quan triều Nguyễn: Sao là chuyện riêng của Huế?

Mũ quan triều Nguyễn trên trang đấu giá invaluable.com đã có giá 40.000 Euro lúc 19h tối 25.10. Ảnh: Tường Minh
Mũ quan triều Nguyễn trên trang đấu giá invaluable.com đã có giá 40.000 Euro lúc 19h tối 25.10. Ảnh: Tường Minh
Mũ quan triều Nguyễn trên trang đấu giá invaluable.com đã có giá 40.000 Euro lúc 19h tối 25.10. Ảnh: Tường Minh
Lên top