Đấu giá mũ quan triều Nguyễn: Cần có chính sách “hồi hương” cổ vật

Xe kéo của vua Thành Thái tặng mẹ là một trong số ít những cổ vật “hồi hương” được qua hình thức đấu giá của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế trong nhiều năm qua
Xe kéo của vua Thành Thái tặng mẹ là một trong số ít những cổ vật “hồi hương” được qua hình thức đấu giá của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế trong nhiều năm qua
Xe kéo của vua Thành Thái tặng mẹ là một trong số ít những cổ vật “hồi hương” được qua hình thức đấu giá của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế trong nhiều năm qua
Lên top