Đấu giá mũ quan triều Nguyễn: Tăng giá 50 lần chỉ sau vài ngày

Chiếc mũ quan triều Nguyễn vẫn còn cực kỳ nguyên vẹn. Ảnh: invaluable.com
Chiếc mũ quan triều Nguyễn vẫn còn cực kỳ nguyên vẹn. Ảnh: invaluable.com
Chiếc mũ quan triều Nguyễn vẫn còn cực kỳ nguyên vẹn. Ảnh: invaluable.com
Lên top