Dự án The Emerald Mỹ Đình: Chủ đầu tư “đánh võng” khách hàng

Cư dân tòa nhà đòi chủ đầu tư đối thoại.Ảnh: TK
Cư dân tòa nhà đòi chủ đầu tư đối thoại.Ảnh: TK
Cư dân tòa nhà đòi chủ đầu tư đối thoại.Ảnh: TK
Lên top