Căn hộ xây dựng sai thiết kế, chậm bàn giao khiến khách hàng "kêu cứu"

Người mua căn hộ của dự án The Emerald tập trung yêu cầu chủ đầu tư đối thoại.
Người mua căn hộ của dự án The Emerald tập trung yêu cầu chủ đầu tư đối thoại.
Người mua căn hộ của dự án The Emerald tập trung yêu cầu chủ đầu tư đối thoại.
Lên top