Clip trộm xe máy vượt qua rào chắn barie tại chung cư cao cấp

Sự việc xảy ra bất ngờ khiến bảo vệ chung cư không kịp trở tay. Video BD.
Sự việc xảy ra bất ngờ khiến bảo vệ chung cư không kịp trở tay. Video BD.
Sự việc xảy ra bất ngờ khiến bảo vệ chung cư không kịp trở tay. Video BD.
Lên top