“Đinh tặc” xuất hiện trên Đại lộ Thăng Long?

Người dân thường xuyên thủng săm xe trên khu vực này.
Người dân thường xuyên thủng săm xe trên khu vực này.