Để thuyên chuyển không còn là “ác mộng” đối với giáo viên

Cô giáo Hoàng Thị Thu Hiền (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bức xúc vì bị thuyên chuyển trái luật. Ảnh: XUÂN HÙNG
Cô giáo Hoàng Thị Thu Hiền (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bức xúc vì bị thuyên chuyển trái luật. Ảnh: XUÂN HÙNG