Để ngăn chặn được tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

Ảnh minh họa (theo 24h).
Ảnh minh họa (theo 24h).