Dân tố chính quyền tự ý san lấp lòng sông Tô Lịch

Lòng sông Tô Lịch đoạn qua địa phận xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, bị san lấp, thu hẹp - Ảnh cắt từ Clip
Lòng sông Tô Lịch đoạn qua địa phận xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, bị san lấp, thu hẹp - Ảnh cắt từ Clip
Lòng sông Tô Lịch đoạn qua địa phận xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, bị san lấp, thu hẹp - Ảnh cắt từ Clip