Còn nhiều “sạn” trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1

Nhiều cuốn SGK lớp 1 có "sạn" cần phải chỉnh sửa.
Nhiều cuốn SGK lớp 1 có "sạn" cần phải chỉnh sửa.
Nhiều cuốn SGK lớp 1 có "sạn" cần phải chỉnh sửa.
Lên top