Con đường bị "lãng quên"

Ổ gà được lấp tạm băng gạch vụn ngay giữa đường. Ảnh: Hồng Thương
Ổ gà được lấp tạm băng gạch vụn ngay giữa đường. Ảnh: Hồng Thương
Ổ gà được lấp tạm băng gạch vụn ngay giữa đường. Ảnh: Hồng Thương
Lên top