Những bí ẩn của cầu Long Biên: Cây cầu đi ngược chiều (bài 1)

Tổ chức giao thông ngược chiều trên cầu Long Biên không phải ai cũng biết. 	Ảnh: Giang Huy
Tổ chức giao thông ngược chiều trên cầu Long Biên không phải ai cũng biết. Ảnh: Giang Huy
Tổ chức giao thông ngược chiều trên cầu Long Biên không phải ai cũng biết. Ảnh: Giang Huy
Lên top