Công nhân nấu nhựa đường, vá ổ gà trên mặt đường cầu Long Biên

Công nhân làm sạch mặt đường trước khi tu sửa, vá lại những ổ gà trên cầu. Ảnh: Phạm Đông
Công nhân làm sạch mặt đường trước khi tu sửa, vá lại những ổ gà trên cầu. Ảnh: Phạm Đông
Công nhân làm sạch mặt đường trước khi tu sửa, vá lại những ổ gà trên cầu. Ảnh: Phạm Đông
Lên top