Có phải hộ khẩu ở đâu thì làm căn cước công dân gắn chíp ở đó?

Lên top