Chuyện Trấn Thành, Mỹ Tâm, Thủy Tiên từ thiện: Sao lại đong đếm tấm lòng?

Trấn Thành, Thủy Tiên và Mỹ Tâm chung sức hỗ trợ miền Trung. Ảnh: NSCC, cắt clip
Trấn Thành, Thủy Tiên và Mỹ Tâm chung sức hỗ trợ miền Trung. Ảnh: NSCC, cắt clip
Trấn Thành, Thủy Tiên và Mỹ Tâm chung sức hỗ trợ miền Trung. Ảnh: NSCC, cắt clip
Lên top