Quyên góp 25 tỉ đồng cho miền Trung, Thủy Tiên sẽ đến nơi xa hơn để hỗ trợ

Thủy Tiên quyên góp được 25 tỉ đồng và đang đến Quảng Trị hỗ trợ bà con. Ảnh: NSCC
Thủy Tiên quyên góp được 25 tỉ đồng và đang đến Quảng Trị hỗ trợ bà con. Ảnh: NSCC
Thủy Tiên quyên góp được 25 tỉ đồng và đang đến Quảng Trị hỗ trợ bà con. Ảnh: NSCC
Lên top