Chủ 4 bãi than trái phép trây ỳ, chính quyền quyết xử lý

Chỉ một đoạn dài mấy trăm mét dưới chân cầu Hòa Bình (xã Đông Hòa, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) nhưng tồn tại đến 4 bãi tập kết than rộng hàng nghìn m2 trái phép nằm giữa các diện tích vẫn trồng cấy, sản xuất nông nghiệp. Ảnh: T.D
Chỉ một đoạn dài mấy trăm mét dưới chân cầu Hòa Bình (xã Đông Hòa, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) nhưng tồn tại đến 4 bãi tập kết than rộng hàng nghìn m2 trái phép nằm giữa các diện tích vẫn trồng cấy, sản xuất nông nghiệp. Ảnh: T.D
Chỉ một đoạn dài mấy trăm mét dưới chân cầu Hòa Bình (xã Đông Hòa, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) nhưng tồn tại đến 4 bãi tập kết than rộng hàng nghìn m2 trái phép nằm giữa các diện tích vẫn trồng cấy, sản xuất nông nghiệp. Ảnh: T.D
Lên top