Đóng cửa dừng sản xuất, mỗi tháng doanh nghiệp dệt may vẫn "bay" 20 tỉ đồng

Lên top