Chỉ có giấy khai sinh và học bạ có làm được căn cước công dân?

Lấy vân tay làm căn cước công dân.
Lấy vân tay làm căn cước công dân.
Lấy vân tay làm căn cước công dân.
Lên top