Đã thu nhận được khoảng 16 triệu hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip

Người dân tới làm thẻ căn cước công dân gắn chip ở Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Người dân tới làm thẻ căn cước công dân gắn chip ở Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Người dân tới làm thẻ căn cước công dân gắn chip ở Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top