Cần truy tìm và xử lý thích đáng kẻ rải đinh bẫy xe máy kiếm tiền cận Tết

Xe hút đinh của nhóm Bạn hữu Đường xa đang hoạt động hết công xuất trong những ngày Tết này. Ảnh: CTV
Xe hút đinh của nhóm Bạn hữu Đường xa đang hoạt động hết công xuất trong những ngày Tết này. Ảnh: CTV
Xe hút đinh của nhóm Bạn hữu Đường xa đang hoạt động hết công xuất trong những ngày Tết này. Ảnh: CTV
Lên top