Ông thợ điện làm “chuyện bao đồng” chống đinh tặc

Lên top