"Đinh tặc" kiếm tiền trên tính mạng người tham gia giao thông

Xe hút đinh của nhóm anh Phúc đang hoạt động hết công xuất trong những ngày Tết này. Ảnh: CTV
Xe hút đinh của nhóm anh Phúc đang hoạt động hết công xuất trong những ngày Tết này. Ảnh: CTV
Xe hút đinh của nhóm anh Phúc đang hoạt động hết công xuất trong những ngày Tết này. Ảnh: CTV
Lên top