Bắt nghi phạm rải đinh trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Nghi phạm Lê Trung Hiếu tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC.
Nghi phạm Lê Trung Hiếu tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC.
Nghi phạm Lê Trung Hiếu tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC.
Lên top